Products

  1. Mini French Palmier (15gm/ pcs) - 2pcs/pkt (Individually Packed)
  1. Mini Fruit Tartlets (30pcs)
  1. Mini Pastries Box
  1. Mini Pizza Baguettes (12pcs)
  1. Mini Puff Pastries (30pcs)
  1. Mini Tart Canapés (30pcs)
  1. Mini Viennoiseries (30pcs)
  1. Orange Juice
  1. Tote Bag
  1. Twinings English Breakfast Tea